کارشناسان آکوفیکس پاسخگو سوالات و ثبت سفارشات شما هستند.

درخواست اعطای نمایندگی

آکوفیکس در شهر هایی که نمایندگی ندارد با شرایط ویژه نمایندگی می پذیرد.

آکوفیکس (AKOFIX)برند نوظهور و پیشرو درعرصه محصولات شیمیایی تصفیه و اصلاح آب،فیلترهای سیستم گرمایش مرکزی، در نظر دارد جهت تکمیل نمایندگی و توضیح محصولات خود…

شرایط و اعطای نمایندگی محصولات آکوفیکس

منظور از اعطای نمایندگی چیست؟

فرم اخذ نمایندگی فروش