کارشناسان آکوفیکس پاسخگو سوالات و ثبت سفارشات شما هستند.

آکوفریز ( ضد یخ و سیال انتقال حرارت آکوفریز)
آکوفریز
فیلتر پلی فسفات آکوفیکس
_فیلتر مدار گرمایش مگسان
مایع شستشوی مدار رادیاتور FX2
مایع صداگیر و هواگیر رادیاتور FX4
مایع نشتی گیر رادیاتور FX3

توضیحات محصولات تاسیساتی